วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 38 ฉบับที่ 3

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพสกนิกรชาวไทยอีกวาระหนึ่ง คือเป็นวันมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งคำขวัญในปีนี้คือ Living Sustainably in Harmony with Nature : วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการลดใช้พลังงานต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและรักษาสมดุลโลกของเราอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Only One Earth เพราะโลกมีเพียงใบเดียว
นอกจากนี้ ทีมวารสารน้ำก๊อกขอพาทุกท่านพบกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารสุดพิเศษ… เบื้องหลังความสำเร็จและความสุขในการทำงานที่ กปน. กับ คุณคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และ คุณสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และพบกับบทความ
ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ บทความ ทุกชีวิตปลอดภัยไปด้วยกัน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้ได้ตามเกณฑ์ ESPReL บทความ นวัตกรรม กปน. คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว กปน. กับการพัฒนาด้านนวัตกรรม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานประปาเพื่อประชาชน บทความ อิคิไก กับการสร้างความหมายของการใช้ชีวิตร่วมกับการทำงานอย่างมีความสุข ที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้าและได้ทำสิ่งที่รักอย่างมีความสุขในทุกวัน บทความ ช่องทางดิจิทัลกับการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า พบกับผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กปน. ปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุงการพัฒนาการให้บริการ บทความรู้จัก METAVERSE การเปิดประสบการณ์สร้างการรับรู้ในโลกเสมือนจริงด้วย Reality Technology เป็นอย่างไร และปิดท้ายด้วยทิปส์ง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกให้ทุกท่านช่วยกันค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามกันได้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ได้เลยค่ะ

กองบรรณาธิการ

Similar Posts