วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 35 ฉบับที่ 6

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน

วารสารน้ำก๊อกประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคมนับเป็นฉบับส่งท้ายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการประปานครหลวง (กปน.) และประชาชนชาวไทย เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันครบรอบ 105 ปี การประปาไทย ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจการประปาไทย ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนางานประปาของประเทศ เพื่อให้พสกนิกรได้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย เพื่ออุปโภคบริโภค และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สำคัญของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกัน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ปกวารสารน้ำก๊อก ได้เริ่ม Theme การสื่อสารใหม่ภายใต้ชื่อ “Change for Better Care สะอาดใส ห่วงใยคุณ” มุ่งเน้นการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสะท้อนจากการที่ กปน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 3 รางวัล นอกจากนี้ยังมีบทความวารสารน้ำก๊อกที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ประมวลภาพและบทความครบรอบ 105 ปี การประปาไทย ยกระดับก้าวไกลสู่สากล อีกทั้ง กปน. จัดพิธีวางพวงมาลัยสักการะ พระแม่ธรณี และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นับเป็นเวลา 105 ปี ที่มีการพัฒนาน้ำประปาไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง กปน. พร้อมเดินหน้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมไทย บทความ MWA Brand Health Check ผลตรวจสุขภาพแบรนด์ กปน. การตรวจวิเคราะห์ แบรนด์ของ กปน. เพื่อกำหนดแนวทางรักษาและพัฒนาแบรนด์ได้อย่างถูกทิศถูกทาง บทความ fDOM ดีจัง เฝ้าระวังได้จริง ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการจัดการความรู้ ของฝ่ายคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจวัดปริมาณการปนเปื้อนสารอินทรีย์จากน้ำด้อยคุณภาพ และบทความ “ท่องแดนเวทมนตร์ @Edinburgh Part 2” By Tootsy ผู้เขียนพาไปสัมผัสกับดินแดนเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ต่อจากเล่มที่แล้ว มีแหล่งซื้อของและรีวิวร้านอาหาร เครื่องดื่มอย่างจุใจ

สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถืออำนวยพรให้ปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ สุขภาพแข็งแรง สมความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ….

Similar Posts