วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 36 ฉบับที่ 6

นับเป็นฉบับส่งท้ายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการประปานครหลวง (กปน.) และประชาชนชาวไทย เริ่มด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันครบรอบ 106 ปี การประปาไทย กปน. ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจการประปาไทย ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนางานประปาของประเทศ เพื่อให้พสกนิกรได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย เพื่ออุปโภคบริโภค และในเดือนธันวาคมนับว่าเป็นเดือนที่สำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ และ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย

ส่งท้ายปีด้วยสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. บทความ “คิดบวก และมีความสุขในการทำงาน เปิดใจ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง คนที่ 17” มาฟังมุมมอง นโยบายในการขับเคลื่อน กปน. และแนวคิดทัศนคติในการบริหารงานของท่าน ที่จะทำให้ กปน. เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บทความ “กปน. รับมอบ ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV)” กับนวัตกรรมล่าสุด ในชื่อ “ชาญสมร 1” ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการแตกรั่วของท่อประธานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บทความ “เติมไฟความรู้ & ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร” บทความดี ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บอกเล่าถึงสิทธิของประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ บทความ “การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง” เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา กปน. จะมีแผนรับสถานการณ์นี้อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีบทความ ไขก๊อกบอกเล่า และไขก๊อกบอกทิปส์ กับเรื่องราว 4 น้ำตกสุดสวยของเมืองไทย และ 5 เทคนิคถ่ายรูปพื้นฐาน บทความสบาย ๆ พร้อมสาระ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ติดตามอ่านกันได้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้กันครับ

Similar Posts