วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 37 ฉบับที่ 5


สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในช่วงเดือนตุลาคม นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงวางรากฐานกิจการประปาไทยให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และวันที่ 8 ตุลาคม ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ ยังคงนำสาระสุดสร้างสรรค์มาให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านอีกเช่นเคย เริ่มต้นด้วยบทความ “คลอรีนเน็กซ์ คว้ารางวัลในงาน THE 48TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน “คลอรีนเน๊กซ์” จนได้รับรางวัล MÉDAILLE D’OR SILVER MEDAL บทความ “เรื่องเล่าหลังติด COVID 19” กับประสบการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่น้อยคนจะได้ประสบ บทความ “สร้างความสัมพันธ์ พัฒนางานบริการ” กับคะแนนความพึงพอใจที่การประปานครหลวงได้รับจากผลสำรวจของผู้ใช้บริการประจำปี 2564 บทความ “Salt-board บอกคุณภาพ” อีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของการประปานครหลวงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 บทความ “จรรยาบรรณวิชาชีพ” กับแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ควรกระทำ บทความ “Hybrid Working” การทำงานรูปแบบใหม่ในยุค Next Normal ที่ไม่ใช่การทำงานในรูปแบบเดิมที่อยู่เฉพาะใน Office อีกต่อไป นอกจากบทความที่น่าสนใจภายในเล่ม ยังมีผลประกาศรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาวารสารน้ำก๊อกทั้ง 20 ท่าน ทางบรรณาธิการก็ขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านที่ร่วมพัฒนาวารสารน้ำก๊อกต่อไปครับ

Similar Posts