วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม นับเป็นช่วงเวลามหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม และวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 13 กรกฎาคม


เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการประปานครหลวง (กปน.) เนื่องในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา การประปานครหลวงครบรอบ 55 ปี “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” ซึ่ง กปน. ยังคงผลิตน้ำประปาสะอาด ตามเกณฑ์คำแนะนำมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริการ ดั่งที่ทำมาตลอด 55 ปี วารสารน้ำก๊อกฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วย 55 ปี การประปานครหลวงยืนหยัดประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี บทความ “กปน. เปิดตัวผู้ว่าการคนใหม่” กับวิสัยทัศน์ของ คุณมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. ลำดับที่ 18 บทความ “บทความวิจัยวิชาการพลังงานไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำ การประปานครหลวง” กับการเข้าร่วมเวทีงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อนำแนวคิดมาประยุกต์และปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำ กปน. บทความ “กปน. กับทิศทางนวัตกรรม” มาดูนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ กปน. ที่จะช่วยให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม บทความ “ทำความรู้จัก ยอดน้ำ มาสคอตของการประปานครหลวง” ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร บทความ “Soft Power กับการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ” หลักการดึงดูดโดยการแทรกเข้าไปในวิถีชีวิต จะนำมาปรับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร บทความ “Web 3.0 คืออะไร” เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ Metaverse เรามาทำความรู้จักกับเรื่องราวที่จะนำเราสู่เทคโนโลยีล้ำอนาคต


นอกจากเนื้อหาสาระภายในเล่มแล้ว ครั้งนี้ยังเชิญชวนผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ “แบบสอบถามเพื่อพัฒนาวารสารน้ำก๊อก” ร่วมลุ้นรางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท กันด้วยครับ

Similar Posts