วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 36 ฉบับที่ 4

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน

ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เป็นช่วงเวลามหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม และวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 13 กรกฎาคม

ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 63 นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการประปานครหลวง (กปน.) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 คือ วันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี ภายใต้แนวคิด “Change for Better CARE สะอาดใสห่วงใยคุณ” MWA New Normal Service เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นคง บทความในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ พบกับบทสัมภาษณ์ รองฯ ลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) กับการประยุกต์หลักธรรมสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ จะมีวิธีการอย่างไร เพราะทุกภาพมีเรื่องเล่า กับบทความ “รางวัลแห่งเกียรติยศ การประปานครหลวง” ที่บอกเรื่องราวความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานตลอดปี 2563 บทความ “การสื่อสารแบรนด์ที่ดี เริ่มต้นที่ตรงไหน” กับจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์จาก Outside-In และ Inside-Out เพื่อให้การสื่อสารแบรนด์ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทความ “คำถามชวนรู้ กับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (ตอนที่ 2)” พบกับสารพันคำถามที่จะช่วยให้คุณไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร บทความ “นักวิทย์ร่วมใจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19” กับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของ กปน. เพื่อให้ทุกคนร่วมฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน บทความ “ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ Digital MWA” กับรางวัล MWA QWATER Awards 2020 จะมีหน่วยงานไหนได้รับรางวัลบ้าง ห้ามพลาดนะครับ

นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ รอบรั้ว กปน. เพราะน้ำคือความสุข ไขก๊อกบอก Tips พลาดไม่ได้กับวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ครับ

Similar Posts