วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 37 ฉบับที่ 3

สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่านครับ ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน นับเป็นเดือนที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน และวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 5 พฤษภาคม

ในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. วารสารน้ำก๊อกของเชิญชวนคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่าน ใช้บริการต่าง ๆ ของ กปน. ผ่านช่องทาง Online อาทิ MWA onMobile, e-Bill Service, เว็บไซต์ www.mwa.co.th เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิถีใหม่สไตล์ MWA New Normal Services สำหรับในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ยังคงเต็มอิ่มไปด้วยเนื้อหาสาระเช่นเคย เรื่องแรกพบกับ ประมวลภาพใน เพราะทุกภาพมีเรื่องเล่า “มท.2 นำ กปน. มอบน้ำดื่มตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนใจร่วมต้านภัย COVID-19” บทความ “เอ๊…!!! Enablers” เกณฑ์ Enablers ที่ไม่ใช่ของเธอ ไม่ใช่ของฉัน แต่เป็นของเรา พบกับขอมูลเชิงลึกที่จะทำให้เราเข้าใจเกณฑ์ Enablers มากขึ้น บทความ คุณภาพน้ำชวนรู้ “น้ำดื่มบรรจุถ้วยสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม” กับภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายคุณภาพน้ำ จะมีกรรมวิธีอย่างไร บทความ MWA KM เพราะความรู้อยู่รอบตัว “MWA KM PORTAL Knowledge Shared = Knowledge 2” มาติดตามผลตอบรับจากการเริ่มต้นใช้งานระบบ KM Portal พร้อมการแชร์ความรู้ที่น่าสนใจจากรุ่นสู่รุ่น บทความ CG Corner “การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาร่วมกันหาคำตอบว่า ทำไมองค์กรต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทความ เรื่องเล่าชาว IT “Blockchain Technology” เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงและเริ่มใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันครับ นอกจากนี้ยังมีบทความ ไขก๊อกบอกเล่า และไขก๊อกบอกทิปส์ พักสมองไปกับสาระน่ารู้ที่นำมาให้ผู้อ่านได้ติดตามอยู่ทุกฉบับ สามารถติดตามอ่านได้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้กันครับ

Similar Posts