วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 36 ฉบับที่ 2

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน

ช่วงเดือนเมษายนนับเป็นเดือนที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน และ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 5 เมษายน

ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 63 นี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งโลกร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน รัฐบาลจึงมีมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่งมีผลต่อรายรับ – รายจ่ายของประชาชน การประปานครหลวงจึงออก 6 มาตรการเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้ประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่า น้ำประปามีความปลอดภัย ปราศจากแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่าง ๆ รวมถึง COVID-19 ภายใต้กระบวนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย ตามคำแนะนำเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และด้วยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศลดลง ซึ่งเราจะร่วมผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ วารสารน้ำก๊อกยังมีบทความ “กปน. กับ FAKE NEWS ภัยร้ายขององค์กรในยุคดิจิทัล” ที่มาร่วมแชร์ถึงมาตรการรับมือข่าวปลอมใน กปน. อย่างมีประสิทธิภาพ บทความ “MWA Branding ตำแหน่งแบรนด์ในใจผู้ใช้น้ำ” ถ้าเปลี่ยน MWA เป็นบุคลลจะมีบุคลิกอย่างไร บทความ “โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ศาสตร์พระราชานำพาน้ำยั่งยืน” ที่จะพาทุกท่านเจาะลึกกับโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาของ กปน. ให้ชาวบ้านมีน้ำที่สะอาดใช้กว่าที่เคย บทความ “CPI-ITA และการมีส่วนร่วมของชาว กปน.” ปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคม เราจะสามารถร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้การคอร์รัปชันหมดไป และยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เรื่องราววารสารน้ำก๊อกในเล่มนี้จะน่าติดตามแค่ไหน มาติดตามกันเลยครับ

Similar Posts