วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 37 ฉบับที่ 4

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม นับเป็นช่วงเวลามหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม และวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 13 กรกฎาคม

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการประปานครหลวง (กปน.) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คือ วันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 54 ปี ซึ่งการประปานครหลวงยังคงผลิตน้ำประปาสะอาด ตามเกณฑ์คำแนะนำมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาตลอด และยังพัฒนาบริการต่าง ๆ ทั้งทางช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อยกระดับการบริการ ดั่งที่ทำมาตลอด 54 ปี

วารสารน้ำก๊อกฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วย บทสัมภาษณ์ ท่านรองฯ นงลักษณ์ รัตนอุดมโชค รองผู้ว่าการ (การเงิน) และบทสัมภาษณ์ ท่านรองฯ ไมตรี แก้วแสงธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 10 เรามาฟังแนวคิดและทัศนคติของท่านในการทำงาน เพื่อให้รู้จักท่านกันมากขึ้น บทความ “วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร แรงจูงใจ และพฤติกรรมเอื้อการทุจริต” กับแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร บทความ COVID-19 ทำให้เรา “ปรับเปลี่ยนและเรียนรู้” กับองค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ที่ถูกรวบรวมไว้ผ่านระบบ KM Portal มากกว่า 80 เรื่อง บทความ “การเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ” จะมีกฎหมายมาตราใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อครั้งนี้บ้าง บทความ “เกณฑ์การพิจารณา เลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain” กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างน่าสนใจ อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ

นอกจากเนื้อหาสาระภายในเล่มแล้ว ครั้งนี้ขอเชิญชวนผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น “แบบสำรวจความพึงพอใจกับวารสารน้ำก๊อก” เพื่อพัฒนาวารสารน้ำก๊อกให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ที่ตอบแบบสำรวจทุกท่านจะได้ร่วมลุ้นรางวัล บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท โดยจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลครับ

Similar Posts