วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 36 ฉบับที่ 5

ในช่วงเดือนตุลาคม นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งกับพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงวางรากฐานกิจการประปาไทยให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน คือ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง (กปน.) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และวันที่ 8 ตุลาคม ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วารสารน้ำก๊อกฉบับนี้มีบทความน่าสนใจที่เชิญชวนให้ท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกติดตามเริ่มด้วยเรื่องแรก “การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC” ครบทั้ง 18 สาขาในปีนี้ทั้งระดับก้าวหน้า และระดับพื้นฐาน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ กปน. บทความ เพราะทุกภาพมีเรื่องเล่า กับ “วันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 53 ปี” ที่จะพาทุกท่านเกาะติดภาพความประทับใจในวันดังกล่าว “ระบบประปาโรงเรียน ปีที่ 6” ณ โรงเรียนวัดหนองจิก จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนมีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ถือเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของระบบประปาโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ MWA Branding “โลโก้ไม่ปัง แบรนด์จะดังได้อย่างไร” ลองมาดูกันว่านอกจากโลโก้ที่ทุก ๆ คน เห็นกันนั้น มีสิ่งใดที่จะทำให้แบรนด์เติบโตและเป็นที่น่าจดจำ บทความ ซีรีส์ฝ่ายคุณภาพน้ำ 4.0 “Salt Board บอกคุณภาพ” หนึ่งในผลงานสุดสร้างสรรค์ที่คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมกระบวนการ การประกวดผลงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2563 บทความ CG Corner “วิถีโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน” รับฟังแนวคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าจะมีวิธีการทำงานอย่างไรให้มีความโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน บทความ ไขก๊อกบอกเล่า “หรือดาวศุกร์ จะมีสิ่งมีชีวิต” พบกับการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจของวงการดาราศาสตร์ ที่จะบอกเล่าสาระให้คุณผู้อ่านทุกท่าน ติดตามกันในฉบับนี้

Similar Posts