วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 37 ฉบับที่ 2

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในเดือนเมษายนเป็นหนึ่งในเดือนที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน และวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 5 เมษายน

ในเดือนมีนาคม-เมษายน ขอเชิญชวนให้คุณผู้อ่านร่วมกันประหยัดน้ำ หรือหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มี “ฉลากประหยัดน้ำ เบอร์ 5” จากการประปานครหลวง เปลี่ยนแล้ว ประหยัดดี พร้อมชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมสนุก “แชร์วิธีการประหยัดน้ำอย่างสร้างสรรค์” ลุ้นรับบัตร Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัล ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความ “วันน้ำโลก คุณค่าและความหมายของน้ำต่อทุกชีวิต” กับบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำว่ามีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร บทความ “เอ๊…!!! Enablers” Enablers ไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าเราเข้าใจในทุกมิติ พบกับรายละเอียด Enablers ทั้ง 8 ด้าน ให้พวกเราเข้าใจกันมากขึ้น บทความ CG Corner “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง” พบกับสมาชิกสภาธรรมาภิบาลในชุดที่ 3 กับนโยบายขับเคลื่อนสภาฯ ให้ก้าวไปพร้อมกัน บทความ คุณภาพน้ำชวนรู้ กับ รายงานความเชื่อมั่น คุณภาพน้ำประปาประจำปี 2563 นับเป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้ว ให้เราได้รับรู้คุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง บทความ MWA KM เพราะความรู้อยู่รอบตัว “กระบวนการจัดการความรู้ การประปานครหลวง” ความรู้ภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ จะจัดการความรู้เหล่านี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและคงอยู่คู่กับองค์กร บทความ เรื่องเล่าชาวไอที “AI for Government เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาตรฐานใหม่การให้บริการภาครัฐ” ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบัน AI เป็นเรื่องใกล้ตัว ในภาครัฐมีการนำ AI เข้ามาปรับใช้อย่างไรให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สุดท้ายกับสาระน่ารู้กับบทความ “ไขก๊อกบอกเล่า” และ “ไขก๊อกบอกทิปส์” ติดตามอ่านได้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้นะครับ

Similar Posts