วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

“สวัสดีปีใหม่ 2564” ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ก้าวเข้ามา ขอให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านไป แล้วมาพบกับสิ่งดี ๆ เข้ามาทดแทน เติมเต็มพลังกาย พลังใจ ลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำพาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตตลอดปี 2564 นี้ เช่นเดียวกับวารสารน้ำก๊อกที่จะอยู่คู่กับคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่าน นำสาระความรู้อย่างสร้างสรรค์ให้ได้ติดตามกันต่อไป

เริ่มต้นปีใหม่กับบทความ “เพราะทุกภาพมีเรื่องเล่า” กับงาน สานสัมพันธ์ เพื่อความยั่งยืนเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการบริการของ กปน. สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้จัดงานในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานของ กปน. อย่างทั่วถึง บทความ “การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information) / ความรู้ (Knowledge) ระหว่างการประปานครหลวง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่สรุปสาระความรู้ภายในงาน สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน อย่างครอบคลุม บทความ “คุณภาพน้ำชวนรู้ กับรายงานความเชื่อมั่นคุณภาพประปา” เป็นรายงานความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาประจำปี สำหรับผู้บริโภค ที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดขึ้น บทความ “Data Governance การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร” สู่การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บทความ “No Gift Policy เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพรเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส” กับข้อปฏิบัติที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ยึดถือ

นอกจากนี้ ไขก๊อกบอกทิปส์ นำบทความ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงออฟฟิศ
ซินโดรม” สาระน่ารู้ที่จะพาคุณผู้อ่านเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจนำไปสู่อาการป่วยแบบเรื้อรัง บทความ ไขก๊อกบอกเล่า “เมืองรองไกด์ 4 จังหวัดเที่ยวง่ายใกล้กรุง” พักสมอง และออกไปสูดอากาศในวันหยุดง่าย ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ติดตามอ่านสาระดี ๆ ได้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้นะครับ

Similar Posts