วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 35 ฉบับที่ 5

ในช่วงเดือนตุลาคม นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งกับพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ วันปิยมหาราช ตรงกับ วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงวางรากฐานกิจการประปาไทยให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน และวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง (กปน.) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และวันที่ 8 ตุลาคม ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ก้าวสู่เส้นทางใหม่ของวารสารน้ำก๊อก ฉบับเดือน กันยายน – ตุลาคม เรียกได้ว่า น้ำก๊อกฉบับนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่หลายอย่าง ทั้งรูปแบบที่ปรับให้มีความทันสมัย และสบายตา เนื้อหาสาระยังคงอัดแน่นและน่าสนใจเช่นเดิม ถ้ากล่าวถึงเรื่องน่ายินดีในช่วงที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับดีเยี่ยม นับเป็นความสำเร็จจากการทำงานมาแรมปีของเรา นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจในวารสารฉบับนี้ บทความแรกคงหนีไม่พ้น เรื่อง แนวทาง Capacity Building ของสายงานผลิตและส่งน้ำ ซึ่งกว่าจะมาเป็นน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ต้องผ่านแนวคิด และการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกเรื่องที่พลาดไม่ได้กับรางวัลความภาคภูมิใจของ กปน. กับรางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562” จุดเริ่มต้นของการพัฒนาจนคว้ารางวัลมีที่มาอย่างไร ห้ามพลาด

น้ำก๊อก ฉบับนี้ยังเปิดตัวคอลัมน์น้องใหม่แกะกล่อง กับบทความ “MWA Branding” ตามติดการพัฒนาแบรนด์ กปน. ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางแบรนด์ของ กปน. ในอนาคต นับว่าคุณผู้อ่านจะได้เรียนรู้พร้อมสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่ที่แรกอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ โครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2562 ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี การประปานครหลวง และยังมีบทความที่ตอบสนอง Lifestyle คนรุ่นใหม่ อย่าง ไขก๊อกบอก Tips และ เที่ยว ชิม ชอป … by Tootsy ตอน ท่องแดนเวทมนตร์ @Edinburgh ติดตามอ่านได้ภายในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้…

Similar Posts